Apmokėjimo sąlygos

Pinigų grąžinimas ir sutarties nutraukimas

Pinigų grąžinimas už įsigytą, tačiau nepatikusią arba lūkesčių nepatenkinusią paslaugą, nevykdomas. Tai reiškia, kad gavus mitybos planą, e-knygą ar įrašą paslauga yra laikoma pilnai suteikta ir pinigų grąžinimas nėra galimas. Tačiau kiekvienu atveju, gavus raštišką prašymą dėl pinigų grąžinimo, sprendžiame individualiai. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau, kaip per 7 darbo dienas po paslaugos įvykdymo. Prie prašymo turi būti užpildyta pinigų grąžinimo forma – anketa, joje nurodoma, kodėl atsisakoma paslaugos. Atšaukus paslaugų teikimą ir/ar iš esmės pakeitus jų teikimo sąlygas UAB „Slaptomanė“ padarys visos sumos grąžinimą į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo įvykdytas mokėjimas per 10 darbo dienų. Jei už užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, UAB „Slaptomanė“ turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti užsakymą ir grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už užsakymą sumokėta per daug, Bendrovė asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai UAB „Slaptomanė“ asmuo yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, UAB „Slaptomanė“ turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo.

Dovanų kuponas

Dovanų kuponas galioja 3 mėnesių nuo jo įsigijimo dienos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip. Dovanų kupono galiojimo terminas nurodytas ant Dovanų kupono, nepanaudota Dovanų kupono vertės dalis negrąžinama. Vienu Dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą, po to kuponas anuliuojamas. Atsižvelgiant į tai, pirkdamas Dovanų kuponą, asmuo sutinka su jame nurodytomis sąlygomis, jog kuponas yra negrąžinamas, taip pat ir su nurodytu jo galiojimo terminu, todėl Dovanų kupono turėtojui praleidus jame nurodytą terminą, paslaugų teikėjo prievolė pasibaigia. Tokiu atveju UAB „Slaptomanė“ gali (bet neprivalo) pratęsti galiojimo terminą tik geranoriškai susitarus. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis. UAB „Slaptomanė“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Dovanų kupono naudojimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje slaptomane.lt, tačiau Vartotojui taikomos Dovanų kupono įsigijimo metu galiojusios taisyklės. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto Dovanų kupono (t.y. Dovanų kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos, jei paslauga per tą laiką nėra užregistruota ar suteikta. Dovanų kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų kuponas.