Įžanga

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta lengvai suprantama kalba, kad Jūs galėtumėte suprasti, kas mes esame, kokius duomenis mes apie Jus renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome.

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

Ši Privatumo politika gali būti bet kuriuo metu pakeista ar papildyta tam, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad Jums būtų suteikta aktuali informacija apie tai, kaip mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome Jūsų Asmens duomenis, Jums naudojantis UAB „Slaptomanė“, juridinio asmens kodas 304740652, veiklos vykdymo adresas Vėjo g. 12-2, Ginduliai, Klaipėdos raj. Lietuva (toliau – Bendrovė), teikiamomis paslaugomis, produktais, svetaine ar kitaip bendraujant su Bendrove.

Bendrovė rekomenduoja Jums skirti laiko susipažinti su šia Privatumo politika.

Lankydamiesi, registruodamiesi ir užsisakydami paslaugas Bendrovės interneto svetainėje, Jūs sutinkate su mūsų Privatumo politikos taisyklėmis ir pateikaite UAB „Slaptomanė“ savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos rinkti, tvarkyti ir saugoti šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jei nesutinkate su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Bendrovei savo Asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Bendrovė renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs:

 • lankotės Bendrovės klientams skirtoje svetainėje, Bendrovės socialinių tinklų paskirose arba naudojatės jomis;
 • siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Bendrove;
 • sutinkate gauti Bendrovės siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Bendrovės naujienlaiškį;
 • teikiate Bendrovei savo prekes ar paslaugas;
 • dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose renginiuose, mokymuose, apklausose, konkursuose, akcijose;
 • kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Bendrove kaip lankytojas, vartotojas, klientas, tiekėjas, rangovas ar kitas asmuo, turintis su Bendrove vartojimo ar verslo santykių.

Bendrovė, kurios pagrindinės veiklos sritys: mitybos planų kūrimas, leidyba, reklamos ir ryšių su visuomene paslaugų teikimas, renginių ir mokymų organizavimas, maisto produktų vystymas.

Kokius jūsų asmens duomenis bendrovė renka

Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (klientas, vartotojas, tiekėjas ir t.t.) ir kaip su Bendrove bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t.t.), Bendrovė gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis.

Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė gauna tiesiogiai iš Jūsų:

Asmens tapatybės nustatymo duomenys:

Klientai: vardas, pavardė; Tiekėjai, partneriai: vardas, pavardė, asmens kodas, individualios veiklos pažymėjimo numeris

Kontaktiniai duomenys:

El. pašto adresas, telefono numeris, adresas

Finansiniai duomenys:

Duomenys, kurie nurodomi atsiskaitant su Bendrove atliekamuose mokėjimo pavedimuose (nurodymuose), banko sąskaitos duomenys

Bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Bendrove

Atsiliepimai, asmeninės nuotraukos, duomenys apie sveikatos būklę, nuomonės, komentarai, vertinimai, informacija, pateikta Jūsų Bendrovei teikiamuose dokumentuose ir kita

Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė renka automatiškai:

Jums lankantis ar naudojantis Bendrovės svetaine, socialinėmis paskyromis ar kita programine įranga, el. būdu užsisakant Bendrovės naujienlaiškius ar kitaip kontaktuojant su Bendrove skaitmeniniais kanalais, Bendrovė gali rinkti Jūsų Asmens duomenis automatiškai, t. y. Bendrovė gali rinkti informaciją, kurią Bendrovei siunčia Jūsų kompiuteris, mobilus telefonas, kitas galinis įrenginys ar kita prieigos priemonė, kiek tai numato galiojantys teisės aktai:

Prietaiso duomenys

Modelis, tarptautinis mobiliojo ryšio įrangos identifikatoriaus (IMEI) numeris ir kiti unikalūs prietaisų identifikatoriai, aplinkos prieigos adresas (MAC) adresas, interneto protokolo (IP) adresas, operacinės sistemos versija ir prietaiso, kurį naudojate prisijungimui prie paslaugų, nustatymai

Veiksmų informacija

Naudojimosi Bendrovės skaitmeniniu kanalu ar gaminiu laikas ir trukmė

Vietos informacija

Jūsų faktinė buvimo vieta (nustatyta pagal Jūsų internetinio protokolo (IP) adresą ar kitas vietos nustatymo technologijas), apie kurią informacija gali būti renkama Jums pasirinkus su vieta susijusius gaminius ar nustatymus, pavyzdžiui per mūsų programinę įrangą

Kita informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės Bendrovės skaitmeniniais kanalais ar gaminiais

Programinė įranga, kuria naudojatės, svetainės, kuriuose lankotės, nuorodos, kurias paspaudžiate Bendrovės siunčiamuose tiesioginės rinkodaros pranešimuose, judesio jutiklių duomenys

Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė gauna iš kitų šaltinių:

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, greta Jūsų pačių pateiktos informacijos, Bendrovės svetainės, socialinių paskirų, programinės įrangos ir kitų skaitmeninių kanalų automatiškai surinktos informacijos, Bendrovė taip pat gali gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., socialinių tinklų platformų, jei pasirenkate bendrauti su Bendrove naudodami savo socialinių tinklų paskyras; tokiu atveju, Bendrovė galės matyti tam tikrus duomenis iš Jūsų socialinio tinklo paskyros, įskaitant Jūsų asmeninės paskyros duomenis.

Kaip bendrovė naudoja jūsų asmens duomenis

Bendrovė renka bei tvarko Jūsų Asmens duomenis tik teisėtiems veiksmams savo verslo tikslais. Bendrovė bet kuriuo atveju yra pasiryžusi užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė renka ir naudoja, būtų skirti ir tinkami tikslams, kuriems šie duomenys buvo gauti, ir tai nesudarytų grėsmės Jūsų privatumui.

Sutarčių sudarymas ir vykdymas, taip pat veiksmai, būtini atlikti iki sudarant sutartį

Tapatybės nustatymas, pateiktų duomenų sutikrinimas, užsakymų vykdymas, sąskaitų išrašymas, prekių ar paslaugų pristatymas, paslaugų pranešimai, įsiskolinimų valdymas

Klientų aptarnavimas

Pagalbos teikimas ryšių kanalais, pvz., klientui pateikus užklausą

Tiesioginė rinkodara, lojalumo programa (Jūsų sutikimu)

Bendravimo su vartotojais ir / arba klientais skatinimas, reklaminiai el. laiškai, skambučiai, SMS žinutės, kitokio pobūdžio pranešimai, rinkos tyrimai, asmeniškai Jums skirtų prekių ir paslaugų pasiūlymų (pvz., Bendrovės svetainėje ar kitomis ryšio priemonėmis) pateikimas

Teisinių prievolių vykdymas

Asmens duomenų atskleidimas valdžios ar priežiūros institucijoms, vykdant teisės aktų įpareigojimus, teisėtus prašymus ar sudarytas sutartis, pareigų saugoti įrašus ir teikti pranešimus vykdymas, veiklos atitikties auditas, valstybiniai patikrinimai ir kiti reikalavimai iš valdžios institucijų ar tarnybų, teisinės procedūros, savo teisių gynimas ir veiksmai, susiję su bet kokiais vidiniais skundais ar pretenzijomis

Jeigu Bendrovė prašo Jūsų pateikti savo Asmens duomenis, bet Jūs pasirenkate jų nepateikti, kai kuriais atvejais Bendrovė negalės užtikrinti prekių, paslaugų teikimo, svetainės veikimo.

Kokiu teisiniu pagrindu bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis

Siekdama tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, Bendrovė gali vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

 • Jūsų sutikimas. Jeigu Bendrovė remiasi Jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu Jūsų Asmens duomenų tvarkymui, savo sutikimą galite bet kada atšaukti;
 • Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį;
 • Būtinybė vykdyti teisines priemones ir pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Būtinybė saugoti Bendrovės teisėtus interesus;
 • Būtinybė apsaugoti bet kokio asmens gyvybiškai svarbius interesus;
 • Bet kokie kiti teisiniai pagrindai, kuriuos leidžia galiojantys teisės aktai.

Tiesioginė rinkodara

Jūsų Asmens duomenis (Jūsų pačių pateiktus, surinktus automatiškai ar gautus iš trečiųjų šalių) tiesioginei rinkodarai Bendrovė naudoja tik gavusi dėl Jūsų išankstinį laisva valia duotą sutikimą, kurį bet kada galite atšaukti, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu slaptomane@gmail.com. Jei turime dėl to Jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus Jūsų asmens duomenis galime naudoti profiliavimui, t.y. siekdami susidaryti nuomone, kas Jums galėtų būti įdomu, ko Jūs norėtumėte ar ko Jums galėtų reikėti.

Kam bendrovė teikia jūsų asmens duomenis

Bendrovė neteikia Jūsų Asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus atskirus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus.

Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jeigu tai yra būtina, Bendrovė gali atskleisti ar teikti Jūsų Asmens duomenis šiems asmenims:

Valstybės ir valdžios institucijoms: kai to reikalauja teisės aktai arba kai būtina ginti Bendrovės teises, Bendrovė gali pasidalinti Jūsų duomenimis su institucijomis, kurios prižiūri Bendrovės veiklą ar turi jurisdikciją jos atžvilgiu.

Duomenų tvarkytojams: Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Bendrovės Asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu, pvz., tarnybinių stočių (serverių), virtualių debesų saugyklų nuomos paslaugas teikiančios bendrovės, IT paslaugas teikiančios bendrovės. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų tarpusavio sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Trečiosioms šalims, padedančioms Bendrovei teikti paslaugas: Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Bendrovės veiklos vykdymui pasitelktiems tretiesiems asmenims, kurie nors ir nėra duomenų tvarkytojais, teikia paslaugas Bendrovei, kurių teikimui tam tikrais atvejais reikia atskleisti Jūsų Asmens duomenis, pvz., finansų įstaigos, kurjerių tarnybos ir kita. Bendrovė imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Bendrovės pasitelkti tretieji asmenys būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Trečiosioms šalims, kiek tai susiję su sandoriais dėl verslo: Bendrovė taip pat gali pasidalinti Jūsų duomenimis atlikdami sandorius dėl verslo, pvz., verslo ar verslo dalies pardavimas kitai bendrovei, bet kokia reorganizacija, susijungimas, bendros įmonės steigimas arba kitoks Bendrovės verslo, turto, ar akcijų perdavimas (taip pat ir susijęs su bankrotu ar bet kokia panašia procedūra). Bendrovė užtikrina, kad tokiu atveju būtų išlaikytas duomenų konfidencialumas.

Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas: Bendrovė turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimus. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.

Automatinis sprendimų priėmimas ir profiliavimas

Bendrovė gali naudoti Jūsų Asmens duomenis automatiniam sprendimų priėmimui (sprendimai priimami vien automatinėmis priemonėmis be žmogaus įsikišimo) ir profiliavimui (automatinis Asmens duomenų tvarkymas, naudojamas siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus). Profiliavimas gali būti automatinio sprendimų priėmimo dalimi.

Automatinis sprendimų priėmimas ir/ar profiliavimas yra galimas, kai:

 • Jis yra reikalingas, kad galėtume su Jumis sudaryti sutartį ar ją vykdytume;
 • Kai tokią teisę mus suteikia teisės aktai;
 • Kai turime dėl to Jūsų aiškų sutikimą.

Jei automatiniam sprendimų priėmimui ir/ar profiliavimui naudojami specialių kategorijų asmens duomenys, tą darome tik turėdami aiškų Jūsų sutikimą ar kai toks tvarkymas yra būtinas reikšmingais visuomenės interesais.

Kai Jūsų asmens duomenis naudojame automatiniam sprendimų priėmimui ir/ar profiliavimui, įsipareigojame Jums suteikti informaciją apie tokį duomenų tvarkymą bei suteikti galimybę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą.

Kada bendrovė perduoda jūsų asmens duomenis į užsienį

Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi už valstybės, kurioje gyvenate, ribų, jei tai yra būtina siekiant tikslų, aprašytų šioje Privatumo politikoje.

Jeigu esate valstybėje, kuri yra Europos Ekonominės Erdvės narė, Bendrovė gali perduoti Jūsų duomenis valstybėms už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Kai kurias šių valstybių Europos Komisija pripažįsta kaip užtikrinančias pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį. Kai duomenys perduodami iš Europos Ekonominės Erdvės į kitas valstybes, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį, Bendrovė imasi tinkamų priemonių Jūsų Asmens duomenims apsaugoti, pvz., organizacinių ir teisinių priemonių (įmonėms privalomų taisyklių ir Europos Komisijos patvirtintų standartinių duomenų perdavimo sutarčių sąlygų). Šių priemonių kopiją galite gauti susisiekę su už Bendrovės duomenų apsaugą atsakingu asmeniu aukščiau nurodytais kontaktais.

Kiek laiko bendrovė saugo jūsų asmens duomenis

Jūsų Asmens duomenis Bendrovė saugo laikotarpį, reikalingą įgyvendinti tikslams, kuriems jie ir buvo surinkti (šių tikslų detalus aprašymas pateikiamas aukščiau esančiame skyriuje “Kaip Bendrovė naudoja Jūsų Asmens duomenis”). Prašome atkreipti dėmesį, kad tam tikrais atvejais įstatymai reikalauja arba leidžia laikyti duomenis ilgesnį laikotarpį. Facebook asmeninės žinutės saugomos pagal “Facebook” nustatytą politiką.
Kriterijai, kuriuos Bendrovė naudoja Asmens duomenų laikymo laikotarpiui nustatyti, be kita ko, apima toliau nurodytus:

 • Kaip ilgai bus reikalingi duomenys, kad Bendrovė galėtų teikti Jums savo paslaugas, prekes arba vykdyti savo veiklą?
 • Ar turite Bendrovės svetainės paskyrą? Tokiu atveju Bendrovė laikys Jūsų duomenis kol Jūsų paskyra bus aktyvi arba kol Bendrovė turės teikti Jums paslaugas.
 • Ar Bendrovė yra teisiškai, sutartimi ar panašiai įpareigota saugoti Jūsų duomenis? Pavyzdžiui, mums gali būti privalomi atitinkamos valstybės teisės aktuose įtvirtinti įpareigojimai dėl duomenų saugojimo terminų, valdžios įstaigų nurodymai saugoti tam tikrus duomenis arba duomenis mums bus būtina saugoti teisių gynimo tikslais.

Kaip bendrovė užtikrina jūsų duomenų saugumą

Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Bendrovė imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Bendrovės paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų Asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Bendrovė yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

Kokios yra jūsų pareigos

Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Bendrovei pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio Asmens duomenų pateikimo.

Skundai

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai. Vis tik, mes būtume dėkingi už suteiktą galimybę išspręsti Jūsų skundą iki Jums kreipiantis į priežiūros instituciją, tad prašytume, esant bet kokiam nusiskundimui, visų pirma kreiptis į mus, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu slaptomane@gmail.com.

Kokias teises jūs, kaip duomenų subjektas, turite

Bendrovė siekia Jums suteikti galimybę susipažinti su Jūsų duomenimis.

Jūs visuomet galite susisiekti su Bendrove, jeigu norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, be kita ko:

 • Teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą duomenų tvarkymą: gauti informaciją apie tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, Asmens duomenų saugojimo laikotarpį bei asmenis, su kuriais Bendrovė dalijasi Jūsų Asmens duomenimis, duomenų subjekto teises, galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei taikoma, informaciją apie automatinio sprendimų priėmimo (įskaitant profiliavimą) egzistavimą, taikomas Asmens duomenų apsaugos priemones;
 • Teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis: gauti informaciją, ar Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, gauti kitą susijusią informaciją;
 • Teisę prašyti ištaisyti Bendrovės tvarkomus Jūsų Asmens duomenis: teisę ištaisyti netikslius duomenis ar papildyti duomenis, jei jie nėra pilni. Tokiu atveju mums gali prireikti patikrinti Jūsų naujai pateikiamus duomenis;
 • Teisę prašyti ištrinti duomenis: teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų Asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų. Tokios teisėtos priežastys Jums bus nurodytos kreipiantis dėl teisės „būti pamirštam“ įgyvendinimo;
 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą: teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;
 • Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui: teisę prieštarauti, kad tvarkytume Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Bendrovės interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis;
 • Teisę į duomenų perkeliamumą: teisę gauti Jūsų mums pateiktus Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

Bendrovė įsipareigoja dėti visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptų į Jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Bendrovė gali paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai. Tam tikrais atvejais, prieš pradėdama vykdyti Jūsų prašymą, Bendrovė gali paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. To prašysime saugumo sumetimais, kad Jūsų Asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems tokios teisės.

Kaip bendrovė naudoja slapukus ir kitas sekimo technologijas

Bendrovės svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės vartotojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Bendrovės svetainės lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia Bendrovei užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau. Bendrovė naudoja slapukus informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu All AboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Bendrovė naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas:

Privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei registruotas vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio. Nesant šių slapukų, paslaugos, pvz. pirkinių krepšelis ir el.atsiskaitymas negali būti teikiamos.

Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Bendrovei pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai.

Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei / mobiliajai programėlei, kad Bendrovė galėtų suteikti patobulintas funkcijas.

Tiksliniai slapukai: Bendrovė gali naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojami Bendrovės gaminiai, dominantys konkrečius vartotojus.

Google Analytics“: Bendrovė naudoja „Google Analytics“, kad suprastų lankytojų elgseną Bendrovės interneto svetainėje ir mobiliosiose programėlėse. Tai reiškia, kad kai lankotės Bendrovės svetainėje arba naudojatės bet kuria iš Bendrovės mobiliųjų programėlių, Jūsų naršyklė automatiškai siunčia tam tikrą informaciją „Google“. Pavyzdžiui, puslapio, kuriame lankotės interneto adresą ir Jūsų IP adresą.

Jei nenorite, kad „Google Analytics“ būtų naudojamas Jūsų naršyklėje, galite įdiegti „Google Analytics“ naršyklės priedą.

 

Elektroninio naujienlaiškio siuntimui mes naudojame UAB Mailerlite, įsikūrusios Paupio 46, Vilnius, Lietuva, paslaugą Mailerlite (toliau – „Mailerlite”). Prenumeruojant vieną ar daugiau mūsų elektroniniu paštu siunčiamų naujienlaiškių, jūsų elektroninio pašto adresas, kurį pateikėte registracijos metu, yra perduodamas ir saugomas Mailerlite serveryje, Lietuvoje. Mailerlite mūsų vardu saugo ir naudoja jūsų el. pašto adresą tik naujienlaiškio siutimo tikslais. Paslaugų optimizavimui naujienlaiškyje įdiegtas analitinis pikselis. Šis pikselis yra visiškai anoniminis, juo neįmanoma nustatyti elektroninio laiško gavėjo.

Ar bendrovė renka duomenis iš nepilnamečių

Bendrovė tikslingai nerenka jokios informacijos ir neteikia jokių paslaugų nepilnamečiams. Užsisakyti paslaugas ir produktus gali tik asmenys nuo 18 metų. Jeigu esate jaunesni nei 18 metų, Bendrovė pataria prieš pateikiant Bendrovei savo duomenis pasitarti su tėvais ar globėjais ir gauti jų sutikimą.

Kada atnaujinama privatumo politika

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, Bendrovei gali prireikti atnaujinti šią Privatumo politiką. Dėl šios priežasties Bendrovė rekomenduoja Jums periodiškai apsilankyti Bendrovės interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją. Jei Bendrovė atliks esminius šios Privatumo politikos pakeitimus, apie tai Bendrovė iš anksto informuos, paskelbdama pranešimą Bendrovės interneto svetainėje.

Garantijos atsakomybė

Mes stengiamės užtikrinti sklandų svetainės veikimą, tačiau nesuteikiame vartotojams jokių garantijų dėl svetainės nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti svetainės ar tam tikros jo dalies veikimą. Tačiau mes negarantuojame ir nenešame jokios atsakomybės jei naudojantis Bendrovės svetaine įvyks pažeidimas ar praradimas jūsų duomenų, jei įvyktų kompiuterių ar kitų įrenginių virusų atakos, įsiveržimai ir/arba kiti pažeidimai naudojamos įrangos. Mes neatsakome už svetainės turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu. Mes neatsakome už vartotojų komentarų turinį ir pasiliekame teisę jį redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios taisyklės ar teisės aktai. Taip pat, mes turime teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti tinklalapyje ar Facebook paskirose patalpintus vartotojų komentarus. Naudodamiesi internetine svetaine, Facebook paskiromis Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą. Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl pateikiamo turinio, veikimo, sutrikimų ar trečiųjų asmenų patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo. Mes neatsakome už internetinėje svetainėje, Facebook paskirose pateikiamos kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reclama. Tais atvejais, kai yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame.